Налоговая декларация нового образца - Разные документы - Руководство - shablonpisma.my1.ru

ШАБЛОН ПИСЬМА

Категории раздела

Законодательством российской федерации [58]
Внутреннего трудового распорядка [33]
Защите прав потребителей [71]
Заключили настоящий договор [34]
Общества с ограниченной ответственностью [41]
Обязательств по настоящему договору [33]
Общего собрания участников [38]
Образец искового заявления [49]
Права и обязанности сторон [33]
Общество с ограниченной ответственностью [40]
Прав на недвижимое имущество [32]
Условий настоящего договора [32]
Нормы трудового права [27]
Перехода права собственности [30]
Характеристика с места работы [44]
Расторжении трудового договора [33]
Заполнить анкету на визу [21]
Обязательное социальное страхование [27]
Регистрации права собственности [31]
Получении денежных средств [38]
Момента государственной регистрации [32]
Образец заполнения анкеты [31]
Образец договора дарения [21]
Образец заполнения заявления [36]
Помещений в многоквартирном доме [23]
Договора купли продажи [32]
Пленума верховного суда [38]
Протокола общего собрания [37]
Неотъемлемой частью договора [31]
Договор дарения доли [20]
Условия оплаты труда [27]
Выплату заработной платы [28]
Продолжительности рабочего времени [28]
Договор купли-продажи квартиры [29]
Общего собрания членов [20]
Возбуждении уголовного дела [36]
Орган опеки и попечительства [32]
Акты [103]
Письма и обращения [220]
Разные документы [139]
Гарантийные обязательства [144]
Благодарственные письма [9]
Бытовые бланки [139]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 126

Статистика


Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Руководство

Главная » Статьи » Разные документы

Налоговая декларация нового образца

Налоговещание

Цитата дня:

Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения самого общества. Государство ничего не может сделать для граждан, если граждане ничего не сделают для государства.

Последние комментарии

Скачать бланки по единому налогу

Все новые бланки по единому налогу уже можно скачать бесплатно: заявление, свидетельство, декларации для физических и юридических лиц, книгу учета доходов для разных групп плательщиков. А также порядок подачи заявления, выдачи свидетельства, порядок ведения книг.

Затверджено наказом Мінфіну від 15.12.2011 р. №1637 "Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення":

Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

1. Суб’єкт господарювання - юридична чи фізична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень

друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

При цьому вимоги, встановлені для другої групи, не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи

третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень

четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб

обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

3. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675, у якій зазначаються такі відомості:

найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону

податкова адреса суб'єкта господарювання

місце провадження господарської діяльності

види господарської діяльності, обрані фізичною особою – підприємцем, згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються

ставки єдиного податку або зміна ставки, обрані суб'єктами господарювання

кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

4. Заява подається суб’єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або поштою.

5. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього пункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.

6. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

7. Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

8. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої і четвертої груп разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

9. Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи - у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу, а також зобов'язані у порядку, встановленому главою 1 розділу ХІV Кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

Ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотків, може бути обрана:

суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу

платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка

суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість

платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість.

10. У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

11. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до глави 1 розділу ХІV Кодексу), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку

1. Форма свідоцтва платника єдиного податку (далі - Свідоцтво) є обов'язковою до застосування на всій території України.

У Свідоцтві зазначаються такі відомості:

найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону

податкова адреса суб'єкта господарювання

місце провадження господарської діяльності

обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

ставка єдиного податку

дата виписки Свідоцтва.

Бланк Свідоцтва є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв здійснюється органами державної податкової служби.

2. Свідоцтво видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне Свідоцтво.

Свідоцтво видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

Зареєстрованим в установленому законом порядку суб'єктам господарювання (новоствореним) та фізичним особам - підприємцям, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, Свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3. Оригінал Свідоцтва зберігається у платника податку та пред'являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія Свідоцтва повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника або суб’єкта господарської діяльності.

У разі втрати або зіпсуття Свідоцтва такому платнику видається дублікат Свідоцтва згідно з цим Порядком.

4. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання Свідоцтва є:

невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам статті 291 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України

наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації

подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

5. У разі відмови у видачі Свідоцтва орган державної податкової служби зобов'язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

6. До раніше виданого Свідоцтва у день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:

найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи), або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

податкової адреси суб'єкта господарювання

місця провадження господарської діяльності

видів господарської діяльності та ставки єдиного податку.

7. За бажанням платника єдиного податку раніше видане Cвідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та отримано нове Свідоцтво згідно з цим Порядком.

До отримання нового Свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого Свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового Свідоцтва.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.

3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графах 2–7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу:

6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.

6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 2–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу.

7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати.

2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.

3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходів і фактично понесена сума витрат від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

у розділі І «Доходи»:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графах 2–7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою, визначеною підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу, без податку на додану вартість:

6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та розраховується як різниця граф 2 і 3.

6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 3–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу

у розділі ІІ «Витрати»:

6.4. У графі 1 зазначається дата запису.

6.5. У графах 2 і 3 відображаються витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків суми ввізного мита суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку транспортно-заготівельні витрати інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

6.6. У графі 4 відображається сума витрат на оплату праці, у разі використання праці найманих осіб.

6.7. У графі 5 відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

6.8. У графі 6 зазначається сума інших витрат, які понесені у зв’язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрати на зв’язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо.

6.9. У графі 7 відображається загальна сума витрат на провадження господарської діяльності як сума граф 3, 4, 5 і 6.

7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

Если Вам понравилась статья, поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

Статью подготовил(а) Виталий.

Налог на прибыль — 2015: новые правила

Чергова податкова реформа, що її впроваджено з 01.01.2015 р. Законом №71. передбачає нові правила оподаткування прибутку підприємств. Про ці та подальші зміни щодо особливостей нарахування, утримання та сплати податку на прибуток ознайомлюватимемо вас на цій тематичній сторінці.

НОВИНИ

Всі новини по темі >>>

Останні новини по темі:

 • Звітність з податку на прибуток: електронний формат
 • Податок на прибуток: з податкового на бухгалтерський облік
 • Як сплачуються щомісячні авансові внески у 2015 році?
 • Переплата з податку на прибуток на особовому рахунку: чи сплачувати авансові внески?
 • Особливості звітування з податку на прибуток в електронній формі
 • Які форми фінзвітності слід подавати з декларацією з прибутку?
 • Податок на прибуток тепер визначається на підставі даних бухобліку
 • Затверджено Методрекомендації щодо застосування податкового компромісу
 • ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
 • Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
 • Податкова декларація з податку на прибуток банку
 • Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, оподатковуваний податком за нульовою ставкою згідно з пунктом 154.6 статті 154 ПКУ
 • Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
 • Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
 • Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємств
 • Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів
 • Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій
 • Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
 • Звіт про контрольовані операції
 • ДОВІДНИКИ

  ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ

  Закон України від 28.12.2014 р. №71-VIII
 • Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу Закон України від 25.12.2014 р. №63-VIII
 • Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісуЛист ДФСУ від 30.01.2015 р. №2960/7/99-99-11-03-01-17
 • Про звітність з податку на прибуток підприємств, сплату авансових внесків з цього податку у 2015 році та інші актуальні питання Лист ДФСУ від 29.01.2015 р. №2707/7/99-99-19-02-01-17
 • Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами Лист ДФСУ від 06.11.2014 р. №9666/7/99-99-19-02-01
 • Щодо відображення в податковому обліку витрат при настанні обставин непереборної сили Лист ДФСУ від 16.10.2014 р. №5218/6/99-99-19-02-02-15
 • Щодо звітного періоду для подання додатка ПН до декларації з податку на прибуток підприємства юридичною особою — платником єдиного податку у разі виплати доходу нерезиденту Лист ДФСУ від 13.10.2014 р. №7984/6/99-99-19-02-02-15
 • Щодо курсових різниць, отриманих від перерахунку заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті Лист ДФСУ від 10.10.2014 р. №6954/7/99-99-19-02-02-17
 • Щодо відображення у звітності з податку на прибуток авансових внесків при виплаті дивідендів Лист ДФСУ від 09.09.2014 р. №3139/6/99-99-19-02-02-15
 • Про сплату авансових внесків підприємствами-пільговиками Лист ДФСУ від 04.09.2014 р. №3699/7/99-99-19-02-01-17
 • Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств, які перебувають у стадії ліквідації Лист ДФСУ від 22.08.2014 р. №2758/7/99-99-19-02-02-17
 • Щодо нарахування амортизації, включення до складу витрат орендних платежів та віднесення до складу витрат витрат у період зупинення виробництва Лист Міндоходів від 05.06.2014 р. №10034/6/99-99-19-02-02-15
 • Щодо застосування правил трансфертного ціноутворення до договорів про спільну діяльність

  Лист Міндоходів від 14.04.2014 р. №8731/7/99-99-19-03-02-17

 • АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ ТИЖНЕВИКА «ДЕБЕТ-КРЕДИТ»

 • Від бухгалтерського до податкового прибутку Тепер визначатимемо об'єкт оподаткування за даними бухгалтерського обліку, який потім деяким із платників податку на прибуток слід буде відкоригувати на різниці за правилами, визначеними ПКУ. Розглянемо, які різниці треба при цьому враховувати та як зробити коригування.
 • «Дебіторка» в податковому обліку-2015 Коли у платника податку на прибуток виникає сумнівна дебіторська заборгованість, яка з часом має велику вірогідність стати безнадійною, у нього з'являються не лише збитки, а й бажання зменшити об'єкт оподаткування. Чи допоможуть у цьому зміни до ПКУ, які набрали чинності з 01.01.2015 р.?
 • Інші витрати в декларації про прибуток З початку 2015 року докорінно змінено облік з податку на прибуток, але перед бухгалтерами ще стоїть завдання підготувати та подати до податкового органу звітність за 2014 рік. Отже, беремося до роботи і згадуємо правила складання річної декларації про прибуток. Про деякі особливості обліку та відображення інших витрат у декларації читайте у статті.
 • Методрекомендації для податкового компромісу Поговоримо про практичні кроки, що їх змушений буде здійснити бухгалтер, якщо власники та керівництво бізнесу прийняли рішення брати участь у податковому компромісі.
 • Податковий компроміс 25 грудня 2014 р. ВРУ прийняла Закон №63, яким платникам ПДВ та податку на прибуток запропоновано так званий податковий компроміс. Що варто очікувати бізнесу від цього Закону та яка процедура податкового компромісу?
 • Коригування доходів і витрат у 2014 р. 2015-й ознаменувався черговою податковою реформою. Серед усього іншого були реформовані оподаткування прибутку і трансферне ціноутворення. Однак звітність з податку на прибуток за 2014 ми все ще складаємо за старими правилами. У статті піде мова про коригування доходів і витрат, пов'язаних із трансфертним ціноутворенням та визнанням договорів недійсними в 2014 р.
 • Трансфертне ціноутворення: новації Хаотична структура Закону №72 не дає змоги чітко зрозуміти — навіть після кількох його прочитань — справжній зміст тих чи інших задумів законодавця. Лише до певної міри висвітлює суть змін послідовне порівняння Закону №72 із його попередником — законопроектом від 22.12.2014 р. №1264-1.
 • Сплата податку на прибуток З 01.01.2015 р. повністю змінюються правила оподаткування податком на прибуток згідно із Законом №71. Звичайно, така подія вплинула і на правила його сплати. Розгляньмо порядок сплати податку на прибуток, авансових внесків з податку на прибуток, у т. ч. при виплаті дивідендів.
 • Основні засоби в декларації з прибутку Наближаються строки підготовки та подання річної звітності з податку на прибуток. Операції з основними засобами лише на перший погляд є буденними та однотипними для бухгалтерів. Як свідчать запитання наших передплатників, що надійшли на «Гарячу лінію» та були поставлені на проведених редакцією вебінарах, семінарах та нашому бухгалтерському форумі, питання обліку операцій з основними засобами залишаються одними з найпопулярніших. Перед складанням річної декларації з податку на прибуток дамо відповіді на найбільш актуальні з них.
 • Ліквідація ОЗ: насущні питання Фізичний та моральний знос, форс-мажорні та інші обставини можуть поставити підприємство перед необхідністю ліквідувати об'єкт основних засобів. Даємо відповіді на три запитання, пов'язані з ліквідацією основних засобів, які найчастіше надходять на нашу «гарячу лінію».
 • Облік безнадійної дебіторської заборгованості Наше підприємство має в обліку грошову дебіторську заборгованість, яка, з великою ймовірністю, набуде статусу безнадійної. Які наші подальші дії в обліку? Як правильно відобразити безнадійну грошову заборгованість, якщо резерв сумнівних боргів під неї створювався, але за фактом виявилося, що в недостатньому розмірі: реальна сума грошової дебіторської заборгованості виявилася більшою, ніж резерв, що створювався для неї? Якщо підприємство погасить заборгованість, до яких податкових наслідків це призведе?
 • Курсові різниці за новими правилами Пункт 153.1.3 ПКУ говорить, що визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Таким чином, податковий та бухгалтерський облік курсових різниць платники податку на прибуток повинні вести однаково. Як вплинули на такий облік зміни, внесені П(С)БО 21, що набрали чинності з 19.08.2014 р. як саме курсові різниці мають бути відображені в декларації з податку на прибуток за 2014 р. розглянемо в статті.
 • Оренда автомобіля Розповімо, як укладається договір такої оренди, які особливості мають ці відносини і як вони відображаються в бухгалтерському та податковому обліку підприємства-орендаря.
 • Зміни з податку на прибуток

  Закон №1621 вніс зміни також і до розділу ІІІ ПКУ, за яким нараховується податок на прибуток. Змін небагато, втім, у тих, кого вони стосуються, обов'язково виникнуть запитання, на які контролюючим органам доведеться дати чіткі відповіді до кінця поточного звітного року.

 • ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

 • Про подання декларації без печатки орган ДФСУ не попереджають
 • Витрати на автомийку в обліку
 • Витрати на паливо в діяльності підприємця
 • КОНСУЛЬТАЦІЇ

  Останні консультації по темі:

 • Базова ставка з податку на прибуток становить 18 %
 • Операції оприбуткування товару та його продажу тепер обліковуються за правилами бухобліку
 • Авансові внески та декларація з прибутку у 2015 році: основні зміни
 • Коригування фінрезультату на суму поворотної допомоги від неплатника податку на прибуток ПКУ не передбачено
 • Податковий компроміс: результати уточнюючих розрахунків не впливатимуть на контрагентів
 • ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВЕБІНАРИ

 • Податковий та бухгалтерський облік валютних операцій у 2015 р.
 • Аналіз змін по ПДВ та ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2015: вебінар
 • Податковий компроміс в Україні: інтернет-конференція
 • Нематеріальні активи — податковий і бухгалтерський облік: вебінар
 • Бланки налоговых деклараций

  Предлагаем вашему вниманию бланки декларации по всем видам налогов и сборов:

  1. Налог на прибыль. Внимание с 10.02.2014 отчет по налогу на прибыль подается по новым образцам деклараций, утвержденных приказом Миндоходов № 872 от 30.12.2013.

  1. 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль ( ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства (скачать WORD . скачать EXCEL )

  1. 2. Налоговая декларация о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица. Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи скачать WORD . скачать EXCEL )

  1. 3 Налоговая декларация по налогу на прибыль банка (ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ (скачать WORD . скачать EXCEL )

  Декларация по НДС: заполняем новую форму

  Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. Бухгалтерам, заполняющим налоговую отчетность по новым формам, не позавидуешь: прежний порядок ее составления уже не действует, а как применяется новый, еще никто не знает. В данном материале «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» поделится своими соображениями относительно заполнения отдельных (новых) строк, переноса показателей из декларации по НДС предыдущего периода в налоговую декларацию за отчетный период, а также особенностей заполнения форм новых приложений.

  Прежде всего, напомним, что начиная с отчетности за март и I квартал 2011 года, налоговая отчетность по НДС подается органам ГНС по формам налоговой отчетности, утвержденной приказом № 41. Этот период называла ГНАУ в письмах от 01.03.2011 г. № 5799/7/16-1117 и от 16.03.2011 г. № 7273/7/16-1117, а «Б&З» рассматривал вопрос относительно первого отчетного периода в статье «НДСимся по новой форме».

  Согласно п. 9 раздела I Порядка № 41 налоговые декларации по НДС (общая, сокращенная, специальная и перерабатывающего предприятия) являются только частью налоговой отчетности по НДС, но рассмотреть особенности заполнения каждой в одном материале не возможно, поэтому начнем с общей. При этом отметим, что все виды налоговых деклараций по НДС и приложений к ним, включая те, что приравнены к налоговой отчетности, сгруппированы в таблице 1 статьи «НДСимся по новой форме».

  Формы налоговой отчетности по НДС всегда в актуальном состоянии также можно найти в системах ЛИГА:ЗАКОН в справочнике Формы, бланки.

  Чтобы не отвлекать внимание плательщиков НДС на рассмотрение отражения операций, поставка которых у них отсутствует, заполнение строк раздела I «Налоговые обязательства» и раздела II «Налоговый кредит» Декларации по НДС, проанализируем исходя из принципов налогообложения операций поставки (по типу справочника).

  Операции, облагаемые НДС по ставке 20 % на таможенной территории Украины

  Объемы поставок на таможенной территории Украины и место поставки, которых определенно на таможенной территории Украины (на основании ст. 186 НКУ) операции, которых подлежат обложению НДС по основной ставке (20 %), кроме импорта товаров, по-прежнему включаются в строку 1 раздела I «Налоговые обязательства» Декларации по НДС.

  При заполнении этой строки вместе с налоговой декларацией в орган ГНС представляются Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (Д5) (приложение 5, далее – Расшифровки), итоговые показатели раздела I которых, должны совпадать со значением объема поставки (без НДС) и суммой НДС строки 1 такой декларации.

  Напомним, что раздел I Расшифровки (Д5) (приложение 5) заполняется на основании показателей граф 6, 8 и 9 раздела I «Выданные налоговые накладные» реестра выданных и полученных налоговых накладных (далее – Реестр НН).

  Налоговый кредит по-прежнему формируется в одноименном разделе II. Объемы приобретения (изготовления, строительства, сооружения, создания) с НДС товаров/услуг, необоротных активов с целью их дальнейшего использования в пределах хозяйственной деятельности налогоплательщика и суммы НДС отражаются в следующих строках данного раздела в зависимости от условий приобретения:

  10.1 – на таможенной территории Украины (11.1 – без НДС)

  12.1 – импортированных товаров, необоротных активов

  12.4 – полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг.

  Эти строки заполняются на основании показателей граф 9 и 10 раздела II «Полученные налоговые накладные» Реестра НН. При этом показатели строки 10.1 Декларации по НДС должны совпадать со значением объема поставки (без НДС) и суммой НДС итоговых показателей первой части таблицы раздела II Расшифровки, приложение которой при заполнении данной строки является обязательным.

  Приобретение (изготовление, строительство, сооружение, создание) товаров/услуг, необоротных активов на таможенной территории Украины, импортированных, а также полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг, объемы которых не предназначаются для использования в хозяйственной деятельности . на основании показателей граф 13 и 14 раздела II «Полученные налоговые накладные» Реестра НН заносятся в следующие строки Декларации по НДС:

  14.1 – приобретенных с НДС

  14.2 – приобретенных без НДС.

  При этом показатели строки 14.1 Декларации по НДС должны совпадать со значением объема поставки (без НДС) и суммой НДС итоговых показателей второй части таблицы раздела II Расшифровки, приложение которой при заполнении данной строки является обязательным.

  ГНАУ в письме от 25.03.2011 г. № 8342/7/16-1517 отмечает, что базой налогообложения для товаров/услуг, которые передаются/получаются в пределах договоров комиссии (консигнации), поручения, доверительного управления, является стоимость поставки этих товаров, определенная исходя из их договорной (контрактной) стоимости, но не ниже обычных цен. Дата увеличения налоговых обязательств и налогового кредита плательщиков НДС, которые осуществляют поставку/получение товаров/услуг в пределах договоров комиссии (консигнации), поручения, доверительного управления, других гражданско-правовых договоров и без права собственности на такие товары/услуги определяется по общеустановленным правилам .

  Операции, облагаемые НДС по нулевой ставке

  Объемы поставки, которые облагаются НДС по нулевой ставке, указываются отдельно в строках раздела I «Налоговые обязательства»:

  2.1 – экспортные поставки товаров и сопутствующих услуг (в соответствии с требованиями пп. 195.1.1 НКУ)

  2.2 – другие операции (в соответствии с требованиями подпунктов 195.1.2, 195.1.3, п. 211.1 раздела V и п. 8 подраздела 2 раздела XX НКУ).

  Эти строки заполняются на основании показателей графы 10 раздела I «Выданные налоговые накладные» Реестра НН.

  Налоговый кредит для таких операций формируется по тому же принципу, что и при поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по ставке 20 % (см. выше).

  Операции, которые не являются объектом налогообложения

  Для отражения операций, которые не являются объектом обложения НДС на основании ст. 196 раздела V НКУ, в Декларации по НДС предназначена строка 3 раздела I «Налоговые обязательства».

  Однако в п. 3.4 раздела V Порядка № 41 указано, что эта строка заполняется в том случае, если плательщик НДС осуществляет такие операции как часть в общем объеме поставки. Получается, что при поставке исключительно операций, которые не являются объектом обложения НДС, данная строка заполняться не должна, например, при поставке внешкольным учебным заведением воспитанникам, ученикам и слушателям платных услуг в сфере внешкольного образования (пп. 196.1.8 НКУ).

  Кроме того, следует отметить, что составление налоговых накладных по операциям, которые не являются объектами налогообложения (их перечень приведен в ст. 196 НКУ) ни положениями ст. 201, ни раздела V НКУ в целом не предусмотрено. Поэтому в п. 8.4 Порядка № 1002 и указано, что учет операций поставки товаров/услуг, которые не являются объектом обложения НДС в соответствии с требованиями ст. 196 раздела V НКУ, ведется на основании документов бухгалтерского учета.

  Суммы поставки по таким операциям должны соответствовать итоговым показателям графы 11 раздела I «Выданные налоговые накладные» Реестра НН.

  При заполнении строки 3 плательщики НДС должны приложить к Декларации по НДС Справку (Д6) (приложение 6) с перечислением (расшифровкой) в таблице 1 этой Справки названия операций, суммы по ним и статей Кодекса. Хотя в данном случае это будет только ст. 196 НКУ.

  Учитывая то, что операции, которые не являются объектом обложения НДС, включаются в строку 3 Декларации по НДС только в случае, если плательщик НДС осуществляет их как часть в общем объеме поставки, то формирование и отражение налогового кредита по другим операциям, подлежащим налогообложению по ставке 20 % и/или 0 %, рассмотрено выше.

  Поэтому остановимся на особенностях заполнения строк раздела II Декларации по НДС, которые обусловлены поставками операций, которые не являются объектом обложения НДС.

  Дополнительно к строкам 10.1, 12.1 и 12.4 в разделе II Декларации по НДС объемы приобретения (изготовления, строительства, сооружения, создания) с НДС товаров/услуг, необоротных активов с целью их дальнейшего использования в пределах хозяйственной деятельности налогоплательщика и суммы НДС отражаются в следующих строках:

  10.2 – на таможенной территории Украины (11.2 – без НДС)

  13.1 – объем приобретения товара, НДС по которому уплачен таможенным органам

  13.3 – полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг.

  Эти строки заполняются на основании показателей граф 11 и 12 раздела II «Полученные налоговые накладные» Реестра НН.

  В случае если приобретенные и/или изготовленные товары/услуги частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично – нет, то на основании п. 199.1 НКУ к суммам НДС, которые налогоплательщик имеет право отнести в состав налогового кредита, включается та часть оплаченного (начисленного) НДС во время их приобретения или изготовления, которая соответствует части использования таких товаров/услуг в налогооблагаемых налогом операциях.

  Новые принципы распределения сумм НДС «Б&З» проанализировал в одноименной статье, однако на момент ее подготовки приказ № 41, которым утверждена форма такого Расчета, не был обнародован.

  Поэтому заполнение утвержденной формы Расчета доли использования оплаченного (начисленного) налога по приобретенным (ввезенным) товарам (услугам) между налогооблагаемыми и необлагаемыми операциями (Д7) (приложение 7, далее – Расчет распределения), детально будет рассмотрено «Б&З» в отдельной статье в следующем номере (18.04.2011 – 24.04.2011 № 16 (99)).

  В разделе II Декларации по НДС результаты распределения сумм НДС, когда приобретенные (изготовленные, построенные, сооруженные, созданные, ввезенные) с НДС товары/услуги и необоротные активы, частично используются в налогооблагаемых, а частично в операциях, которые не являются объектом налогообложения отражаются в новых строках этой формы Декларации:

  15.1 – доля, которая включается в состав налогового кредита

  15.2 – доля, которая не включается в состав налогового кредита.

  При заполнении этих строк обязательно представление приложений 5 (Д5) и 7 (Д7).

  Операции поставки услуг за пределами таможенной территории Украины

  Основные изменения раздела I «Налоговые обязательства» Декларации по НДС состоят в перемещении из строки 9 1 в строку 4 операций поставки услуг за пределами таможенной территории Украины и услуг, место поставки которых определенно за пределами таможенной территории Украины на основании 186.2, 186.3 НКУ.

  На такую рокировку следует обратить внимание не плательщикам НДС . поскольку она повлияет на определение общей суммы операций поставки товаров/услуг, которые подлежат налогообложению при достижении критерия обязательной регистрации при превышении 300 тыс. грн. (без учета НДС).

  Плательщики НДС при заполнении строки 4 должны приложить к Декларации по НДС Справку (Д6) (приложение 6) с перечислением (расшифровкой) в таблице 2 этой Справки названия операций, суммы по ним и статей Кодекса. Хотя с данном случае это будет только ст. 186 НКУ.

  Поскольку выписка налоговых накладных по таким операциям положениями раздела V НКУ не предусмотрена, при их осуществлении показатели данной строки формируются на основании бухгалтерских документов: первичных документов и/или самостоятельно разработанных налогоплательщиком реестров. Соответственно в разделе I «Выданные налоговые накладные» Реестра НН специальной графы для отражения таких поставок не предусмотрено.

  При заполнении строки 4 плательщики НДС должны приложить к Декларации по НДС Справку (Д6) (приложение 6) с перечислением (расшифровкой) в таблице 2 этой Справки названия операций, суммы по ним и статей Кодекса. Хотя с данном случае это будет только ст. 186 НКУ.

  Если в разделе II «Налоговый кредит» прежней форме Декларации по НДС (утвержденной приказом № 166) объемы приобретения (изготовления, строительства, сооружения, создания) товаров/услуг, необоротных активов для операций поставки услуг за пределами таможенной территории Украины (и услуг, место поставки которых определенно за пределами таможенной территории Украины) отражались в строках 14 (с НДС) и 15 (без НДС), то Декларации по НДС (утвержденной приказом № 41) название этих строк изменилось.

  Для отражения объемов приобретения (изготовления, строительства, сооружения, создания) товаров/услуг, необоротных активов для операций поставки услуг за пределами таможенной территории Украины и услуг, место поставки которых определенно за пределами таможенной территории Украины на основании 186.2, 186.3 НКУ разделе II Декларации по НДС, предусмотрены следующие строки:

  10.2 – на таможенной территории Украины (11.2 – без НДС)

  13.1 – объем приобретения товара, НДС по которому уплачен таможенным органам

  13.3 – полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг.

  Эти строки заполняются на основании показателей граф 15 и 16 раздела II «Полученные налоговые накладные» Реестр НН.

  Кроме того, в разделе II Декларации по НДС результаты распределения сумм НДС, когда приобретенные (изготовленные, построенные, сооруженные, созданные, введенные) с НДС товары/услуги и необоротные активы, частично используются в налогооблагаемых, а частично в операциях, которые не облагаются НДС, в связи с поставкой услуг за пределами таможенной территории Украины (и услуг, место поставки которых определенно за пределами таможенной территории Украины) отражаются в новых строках этой формы Декларации:

  15.1 – доля, которая включается в состав налогового кредита

  15.2 – доля, которая не включается в состав налогового кредита.

  При заполнении этих строк обязательно представление приложений 5 (Д5) и 7 (Д7). Заполнение утвержденной формы Расчета распределения (Д7) детально будет рассмотрено «Б&З» в отдельной статье в следующем номере (18.04.2011 – 24.04.2011 № 16 (99)).

  Операции, освобожденные от налогообложения

  Для отражения операций, которые освобождены от налогообложения на основании ст. 197 раздела V НКУ, подраздела 2 раздела XX Кодекса, международных договоров (соглашений), в разделе I «Налоговые обязательства» Декларации по НДС предназначена строка 5 . В прежней форме Декларации по НДС (утвержденной приказом № 166) такие операции отражались в строке 4.

  Напомним, что перечень операций, освобожденных от налогообложения на основании п. 197.1 НКУ, сгруппирован в специальной таблице, а на основании пунктов 197.2 – 197.17 НКУ – в другой таблице. Операции, временно освобожденные на основании подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НКУ, можно сверить в отдельной таблице.

  Суммы поставки по освобожденным от налогообложения или временно освобожденным операциям должны соответствовать итоговым показателям графы 11 раздела I «Выданные налоговые накладные» Реестра НН.

  При заполнении строки 5 плательщики НДС должны приложить к Декларации по НДС Справку (Д6) (приложение 6) с перечислением (расшифровкой) в таблице 3 этой Справки названия операций, суммы по ним и статей Кодекса.

  Источники: taxman.org.ua, dtkt.com.ua, yrin.com

  ;
  Категория: Разные документы | Добавил: vasilalekse (07.06.2015)
  Просмотров: 101 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar

  Вход на сайт

  Поиск