Образцы исковых заявлений по пенсии - Письма и обращения - Руководство - shablonpisma.my1.ru

ШАБЛОН ПИСЬМА

Категории раздела

Законодательством российской федерации [58]
Внутреннего трудового распорядка [33]
Защите прав потребителей [71]
Заключили настоящий договор [34]
Общества с ограниченной ответственностью [41]
Обязательств по настоящему договору [33]
Общего собрания участников [38]
Образец искового заявления [49]
Права и обязанности сторон [33]
Общество с ограниченной ответственностью [40]
Прав на недвижимое имущество [32]
Условий настоящего договора [32]
Нормы трудового права [27]
Перехода права собственности [30]
Характеристика с места работы [44]
Расторжении трудового договора [33]
Заполнить анкету на визу [21]
Обязательное социальное страхование [27]
Регистрации права собственности [31]
Получении денежных средств [38]
Момента государственной регистрации [32]
Образец заполнения анкеты [31]
Образец договора дарения [21]
Образец заполнения заявления [36]
Помещений в многоквартирном доме [23]
Договора купли продажи [32]
Пленума верховного суда [38]
Протокола общего собрания [37]
Неотъемлемой частью договора [31]
Договор дарения доли [20]
Условия оплаты труда [27]
Выплату заработной платы [28]
Продолжительности рабочего времени [28]
Договор купли-продажи квартиры [29]
Общего собрания членов [20]
Возбуждении уголовного дела [36]
Орган опеки и попечительства [32]
Акты [103]
Письма и обращения [220]
Разные документы [139]
Гарантийные обязательства [144]
Благодарственные письма [9]
Бытовые бланки [139]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 126

Статистика


Онлайн всего: 12
Гостей: 12
Пользователей: 0

Руководство

Главная » Статьи » Письма и обращения

Образцы исковых заявлений по пенсии

про визнання бездіяльності управління Пенсійного фонду України,

протиправною та зобовязання вчинити певні дії

Я належу до соціальної групи діти війни і як усі діти війни України маю право відповідно до ст.6 чинного з 01.01.2006 року Закону України Про соціальний захист дітей війни, зокрема на одержання щомісячної надбавки до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком з моменту у набрання чинності законом і до дня припинення права на її отримання (довічно). Така надбавка відповідачем мені спочатку не виплачувалася зовсім, згодом почала протиправно виплачуватися в неповному обсязі (49.8 грн.), мої вимоги щодо перерахунку та виплати усієї надбавки в повному обсязі (30%) у межах встановленого ст. 99 КАС України шестимісячного строку позовної давності і щомісячного нарахування й виплати такої надбавки з моменту звернення до суду подень по день припинення права на її отримання обґрунтовуються таким:

- ст.6 Закону України Про соціальний захист дітей війни (в редакції Закону від 18.11.2004 року №2195-IV набрав чинності 01.01.2006 року), за якою я маю право на отримання державної соціальної підтримки а саме надбавки до пенсії за віком, за наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (695 грн. з 01.01.2010 року відповідно до ст. 52 Закону України Про Державний бюджет України на 2010 р. )

- рішенням Конституційного суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, що має преюдиційне значення для судів, згідно з яким положення пункту 41 розділу 2 Закону України Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення (зменшення розміру) щомісячної доплати до пенсії, передбаченої Законом України Про соціальний захист дітей війни, визнано не конституційним

- ч. 2 та ч. 3 ст.22 Конституції України за змістом який конституційні права гарантуються і не можуть бути скасуванні, а держава повинна утримуватися від прийняття будь-яких актів, які б призводили до скасування чи: звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод

- п.19 Постанови Пленум/ Верховного суду України №8 від 13.06.2007 року Про незалежність судової влади, згідно з яким не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, що скасовують конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод

- ч.7 ст. 9 КАС України у взаємозв&rsquoязку зі ст.ст. 180, 181 СК України, за якими захист мого порушення права з дня звернення до суду до дня припинення такого права має здійснювати аналогічно випадкам протиправної бездіяльності батьків у ненаданні законного утримання дитині, така позиція відповідає змісту ч.3 ст.162 КАС України про право суду прийняти постанову, яка б гарантувала захист прав людини і громадянина від порушень зі сторони суб&rsquoєктів владних повноважень, вона повністю узгоджується з приписами ст. 13 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки реалізовує право на ефективний засіб юридичного захисту.

Рішення Конституційного Суду України №19 рп/2010 від 09.09.2010 року положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов&rsquoязаних із соціальними виплатами від 18 лютого 2010 року №1691-VI визнано конституційними, що означає повернення до попереднього порядку розгляду таких справ місцевими судами за правилами адміністративного судочинства на підставі п.3 ч.1 ст.18 КАС України.

Оскільки, мені як дитині війни, передбачено довічну щомісячну законну надбавку до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком, відповідачем вона протиправно виплачується в неповному обсязі (49,8 грн. замість 30% мінімальної пенсії за віком) то, з метою захисту моїх законних прав, за минулий період в межах шестимісячного строку позовної давності і до дня припинення такого права надбавку в повному обсязі (30%) можливо отримувати лише на підставі рішення суду і це, з огляду на довготривалу продовжувану бездіяльність відповідача - єдина гарантія захисту мого права від порушень з його боку, інакше я кожних півроку маю звертатися до суду. Що суперечить праву на ефективний засіб юридичного захисту, а тому є неприпустимим.

Можливі заперечення відповідача про відповідність його дій і бездіяльності закону з огляду на проведення мені виплати надбавки винятково в межах бюджетних асигнувань, спростовуються як викладеними вище доводами і міркуваннями, так і приписами ч.2 ст.3 Конституції України, за якою, зокрема, права людини та її гарантії виражають зміст і спрямованість діяльності держави, яка зобов&rsquoязана утверджувати та забезпечувати їх і відповідає перед людиною за свою діяльність, в тому числі виконання судом завдань, встановлених ч.1 ст.2 КАС України.

Керуючись ст.ст.5-9, 16-19, 99, 104-106, 162 КАС України,

Прошу суд:

1. Визнати бездіяльність Управління Пенсійного фонду України у ___________ районі м. Києва протиправною в частині не нарахування і невиплати_______

__________________р. породження надбавки до пенсії. Передбаченої ст.28 Закону України Про соціальний захист дітей війни з розміру, встановленого ст. 28 Закону України Про загальнообов&rsquoязкове державне пенсійне страхування (30% мінімальної пенсії за віком).

2. Зобов&rsquoязати Управління Пенсійного фонду України у __________________ районі м. Києва нарахувати та виплатити __________________________________ р. народження пенсію з підвищенням її на 30% мінімальної пенсії за віком з розміру, встановленого ч.1 ст.28 Закону України Про загальнообов&rsquoязкове державне пенсійне страхування, за шість місяців до дня звернення до суду з урахуванням проведених виплат.

3. Зобов&rsquoязати Управління Пенсійного фонду України у ________________ районі м. Києва щомісячно здійснювати нарахування та виплату ____________________

______________ р. народження, надбавки до пенсії, передбаченої ст..6 Закону України Про соціальний захист дітей війни з розміру, встановленого ч.1 ст. 28 Закону України Про загальнообов&rsquoязкове державне пенсійне страхування (30% мінімальної пенсії за віком), починаючи з дня звернення до суду і по день припинення такого права.

4. Через похилий вік і поганий стан здоров&rsquoя справу розглянути без мене, копію постанови надіслати мені у встановлений законом строк.

Додатки: дві копії позовної заяви, дві копії паспорта громадянина України, дві копії пенсійного посвідчення, квитанція про сплату судового збору в сумі 3,40 грн.

_________ 2011 року _________ / _______________/

Количество показов: 1905

Короткая ссылка на новость: http://law-clinic.net/

ОРАЗЦЫ ИСКОВ Ы Х ОБРАЩЕНИЙ В СУД В СВЯЗИ ПЕРЕРАСЧЕТОМ ПЕНСИЙ

Жовтневому райсуду г. Мариуполя

Истец: Иванов Иван Иванович,1947 г.р.

Идентификационный номер -___________________,

__________.г. Мариуполь, пр-т Ленина, д 25, кв. 132

тел.___________________________

Ответчик: Управление пенсионного фонда

Украины в Жовтневом районе г.Мариуполя

__________.г.Мариуполь, ул.Металлургов, 23, т. _____________

Исковое заявление

о признании неправомерным отказа в перерасчёте пенсии и обязанностях выполнить её перерасчёт.

1.04.2010 года я обратился к ответчику с заявлением о перерасчёте пенсии в соответствии с ч.4 ст.42 Закона Украины " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее Закон № 1058-1У) так как после назначении пенсии и последнего перерасчета, в апреле 2008 года, я проработал дополнительно полных 24 месяца.

Решением ответчика № 55 от 9.04.2010 г. мне отказано в перерасчёте пенсии с счётом дополнительной заработной платы, которая с учётом заработка с 01.02.1988 г. по 31.01,1993 г.и по данным персонифицированного учёта с 1.07.2000 г. по 31,03.2010 г. составляет 2011,40 грн. тогда как заработок по материалам пенсионного дела составил 2081,87 грн.

С таких обстоятельств ответчик принял решение провести перерасчёт моей пенсии лишь с учётом страхового стажа, так как в случае исчисления дополнительной заработной платы по 31.03.2010 года моя пенсия будто бы уменьшится.

При перерасчёте ответчик делает ссылку на подпункт 3 пункта II Постановления КМУ от 28.05.2008 г. № 530 " Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан " и части 4 ст.42 Закона Украины № 1058-1У и применяет показатель заработной платы ( дохода ) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине за 2007 год, которая составляла 1197,91грн, а не за 2009 год, за который средняя зарплата по Украине была 1650,43 грн.

Действия ответчика при пересчёте пенсии являются неправомерными, а его решение № 55 от 9.04.2010 г. незаконным, которое не основывается на нормах права, а именно: ч.4 статьи 42 Закона № I058-1V чётко прописаны основания перерасчёта пенсии, а ч.1 ст.40 этого Закона предусмотрено право на перерасчёт пенсии с применением показателя средней заработной платы работников на одну застрахованную особу в целом по Украине, за год что предшествует году перерасчёта пенсии.

Таким образом, ответчик обязан на основании моего заявления от 1.04. 2010 г. и данных персонифицированного учёта произвести перерасчёт моей пенсии с учётом дополнительного стажа и заработной платы с использованием показателя средней заработной платы за 2009 год, которая утверждена в размере 1650,43 грн.

Исходя из параметров заработной платы и стажа работы моя пенсия после пересчёта должна увеличиться почти на 500 грн, что подтверждается расчётом: ( 1650,43 грн-зарплата за 2009 г. по Украине х 3,69300 - коэф. стажа х 1,67909 - коэф.зарплаты ) + 148,98000 -доплата за нормированный стаж = 2069,43 грн.

Фактически, ответчик после перерасчета лишь с учётом дополнительного стажа назначил мне пенсию с апреля 2010 года в размере 1591,72 грн.

В соответствии со статьёй 19 Конституции Украины ответчик обязан действовать лишь на условиях, в пределах полномочий, что предусмотрены Конституцией и Законами Украины.

Основные положения, касающиеся реализации права граждан на пенсионное обеспечение определены в Законе Украины.

Механизм перерасчёта пенсий установлен ч.4 ст. 42 и ч,1 ст. 40 этого Закона. Ссылка ответчика на постановление КМУ J6 530 от 28.05.2008 г. безосновательна, так как её содержание не подтверждает доводы ответчика согласно того, что при перерасчёте пенсии в 2010 году необходимо использовать показатель средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики за 2007 год.

Кроме того следует иметь ввиду конституционные принципы на которых базируется соблюдение прав и свобод граждан, включая и право на пенсионное обеспечение не может быть отменено, сужено.

Исходя из принципа верховенства права, правовой гарантии обеспечения государством данного права есть выполнение принятых обязательств закреплённых ст. 8 Конституции Украины.

На основании вышеизложенного и ст.3,15,118-120 ЩК Украины

ПРОШУ:

1. Признать противоправными действия ответчика об отказе в перерасчёте моей пенсии с апреля 2010 года согласно поданного заявления 1.04. 2010 г. с учётом заработка не меньше чем за 24 месяца страхового стажа после предыдущего перерасчёта пенсии.

Обязать УПФУ Калининского района г Донецка пересчитать и выплатить истцу с I апреля 2010 года пенсию согласно ч. 4 ст.42 Закона Украины " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "с учётом изменений стажа и размера заработной платы и с использованием показателя средней заработной платы работников занятых в отраслях экономики в среднем на одну застрахованную особу в целом по Украине за 2009 календарный год, которая составила 1650,43 грн,

2. Взыскать с Государственного бюджета Украины на мою пользу судебные затраты связанные с рассмотрением иска.

Приложение:

I. Копии страниц паспорта и. идентификационного номера

2.Копия решения № 55 от 9 апреля 2010 года.

3.Квитанция об оплате судебных сборов.

4.Квитанция оплаты ИТ0

5.Копия искового заявления

Главная Вопросы-ответы Стаж для начисления пенсии. Пенсия гражданам Казахстана

24 мая 2015 года

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство о назначении комплексной экспертизы программ российских каналов, поданное. Вся новость

Есть разница требовать характеристики, другое предоставить. Сейчас характеристики снова начали величать рекомендательными письмами. Используйте бланк. Вся новость

Интеллектуальное рейдерство — правила защиты компании Первое - чудес не бывает. Второе  -  исключения возможны, но только для злых чудес. А если. Вся новость

Стаж для начисления пенсии. Пенсия гражданам Казахстана

Стаж для начисления пенсии

Скажите, отпуск по уходу за ребенком и учеба в ПТУ в 80-е годы входит в трудовой стаж для начисления пенсии? Баранова Ольга

Краснокаменск Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.12.2001 № 17Э-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее — Закон) в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, выполняемой на территории Российской Федерации, в календарном исчислении при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. В страховой стаж наряду с периодами работы также включаются иные периоды, в частности период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности (п. 1 ст. 11 Закона).,

Под общим трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 г. (п. 4 ст. 30 Закона). Этот вид стажа используется в целях оценки пенсионных прав, приобретенных до вступления в силу новых пенсионных законов. Период ухода за ребенком в общий трудовой стаж не включается.

К страховым периодам, включаемым в стаж, относятся периоды работы и иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Уплата взносов на государственное социальное страхование до 1 января 1991 года, единого социального налога (взноса) и единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, имевшая место в период до 1 января 2002 года, приравнивается к уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Перечень нестраховых периодов, засчитываемых в стаж, в законодательстве четко обозначен. При подсчете включаемых в страховой стаж нестраховых периодов используются и нормы Закона (ст. 11) и нормы ранее действовавшего законодательства. Так, если тот или иной вид нестрахового периода, имевший место до 1 января 2002 года, не поименован в ст. 11 Закона, то он включается в стаж, если был предусмотрен ранее действовавшим законодательством.

А вот в отношении подсчета общего трудового стажа необходимо учитывать следующее. В том случае, если общий трудовой стаж (используется для определения размера пенсии, подсчета стажевого коэффициента в формуле конвертации приобретенных до 1 января 2002 года пенсионных прав) подсчитывается с применением ныне действующих правил, то указанные в статье 11 Закона периоды засчитываются в него при условии, что им предшествовали и (или) за ними следовали страховые периоды (т.е. периоды работы и(или) иной деятельности).

В соответствии с ранее действовавшим законодательством периоды учебы засчитывались в стаж без каких-либо дополнительных условий. В соответствии с Законом периоды учебы в общий трудовой и страховой стаж не включаются. Однако, если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с осуществлением в этот период работы, то время такой работы в стаж включается.

Пенсия гражданам Казахстана

Мои родители пенсионеры, являются гражданами Казахстана. В настоящее время планируют переехать в Россию на постоянное место жительства. Как им будет начисляться пенсия? Гульманова Марина

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ О трудовых пенсиях в Российской Федерации (далее Закон № 173-ФЗ) право на трудовую пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным законом Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации, при соблюдении ими условий, предусмотренных Законом № 173-ФЗ. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Пенсионное обеспечение граждан, прибывших в Россию из государств - участников Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 года (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина) производится в порядке, предусмотренном указанным Соглашением. В соответствии со статьей 7 Соглашения, при переселении пенсионера в пределах государств - участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. Таким образом, при переселении Ваших родителей в РФ выплата пенсии в Казахстане прекратиться, а в РФ будет назначена, при условии постоянного проживания Ваших родителей на территории РФ, т.е. оформления вида на жительство или гражданства РФ. Следует заметить, что между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией 26 февраля 1999 года подписано Соглашение об упрощенном порядке приобретения гражданства, в соответствии с которым каждая Сторона предоставляет прибывающим на постоянное жительство на ее территорию гражданам другой Стороны право приобрести гражданство в упрощенном (регистрационном) порядке при наличии одного из следующих условий: а) если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР или РСФСР и одновременно в гражданстве бывшего СССР, родился или проживал на территории Стороны приобретаемого гражданства до 21 декабря 1991 года б) при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих на территории Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабушки, внука или внучки.

24 мая 2015 года

Популярные образцы и шаблоны документов

Иск. Исковое заявление.

В последнее время суды все чаще отказывают детям войны в удовлетворении их исковых требований в связи с пропуском шестимесячного срока исковой давности. Относительно позиции судов о шестимесячном сроке исковой давности хочу сообщить, что суды забывают о ст. 87 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» согласно которой суммы пенсии, не полученные своевременно по вине органа, который назначает или выплачивает пенсию, выплачиваются за предыдущие периоды без ограничения каким либо сроком. В образцах исковых заявлений, которые выложены на данном сайте, имеется ссылка на данную статью закона.

3) копия идентификационного кода

4) копия пенсионного удостоверения с отметкой "Дитя войны"

5) копия ответа и справки из пенсионного фонда

Источники: law-clinic.net, traven.spravka.ua, pozovsud.com.ua, detivoyny.ucoz.ua

Категория: Письма и обращения | Добавил: vasilalekse (06.08.2015)
Просмотров: 110 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Вход на сайт

Поиск